User Tools

Site Tools


zvav:armada

Armády

Palebnou sílu jednotky určuje její útok, pancíř a štíty symbolizuje HP jednotky. Vlastnosti motorů zůstaly stejné jako u staré verze.

Jak útočit?

Stavění armád

Armády se nově nekupují, ale stavějí. Znamená to, že nově koupená armáda se objeví s 0 HP a ty se jí postupně doplňují, jakmile se HP doplní na 100 % je armáda dostavěna. Na armádu ve výstavbě nelze útočit, na druhou stranu ani její majitel s ní nemůže provádět jakékoli akce.

Doba výstavby armády: (odmocnina(1/expy do rychlosti))*8 v hodinách.

Při základních expech do rychlosti 1 je tedy doba výstavby armády právě 8 hodin.

Počáteční HP armády (po nákupu): (1-odmocnina(1/expy do rychlosti))*maximální HP

Tedy základní armáda s 1 expem v rychlosti bude mít vždy 0 HP.

Šablony

Hráčské šablony

Každá armáda má svoji šablonu, která určuje její parametry. Hráč může svoje šablony se ziskem RPG bodů vylepšovat, což však krom parametrů zvýší i cenu jednotky z dané šablony.

Armáda si i při přenechání drží svoji šablonu, takže více hráčů může prostřednictvím jednoho získat jednotky už vylepšené šablony.

Atributy:

 • Útok proti Zemáckým jednotkám

Je síla útoku proti šablonám “Zemácké flotily”

 • Útok proti Vogonským jednotkám

Je síla útoku proti šablonám “Vogonské flotily”

 • HP jednotky

Čím vyšší tím víc snese jednotka poškození. jinými slovy “životy” jedné lodě. HP více lodí se sčítá. Při poškození jednotky (ale ne jejím zničení) se HP dobíjí (loď se opravuje) tak, že plně poškozená loď (ted i blok armády) se dobije za 8 hodin. Pokud je jednotka (blok armády) poničena, útočí hůře. A to v polovičním poměru než jaké je poškození (%). 1) Počáteční HP každé šablony jsou 3.

 • Rychlost motorů

Doba za jakou se dobijí motory jednotky. Vzorec jest: 1 bod energie za 300/x sekund, kde x je právě počet expů.

 • Kapacita baterií

Schopnost baterií udržet určité množství energie používané pro přesuny jednotek. Základní kapacita baterií stačí na překonání vzdálenosti 10, za každý exp do kapacity se překonatelná vzdálenost zvyšuje o 8.

 • Cena

cena 1 jednotky = utok_na_stejny_typ+utok_na_opacny_typ*1.2+HP+(rychlost+kapacita)/2

Společnostní šablona

Tato šablona se vytvoří ze součtu RPG bodů všech hráčů společnosti, po odečtení základní šablony 11311. Body z této šablony se v poměru 4:1 přičtou k šablonám jednotlivých hráčů. Za takto vylepšené šablony se neplatí. Je-li armáda přenechaná mimo spolčenost vlastníka, ztrácí společnostní bonusy.

Příklad: v žoldácké společnosti jsou 3 žoldáci se šablonami: 22311, 12512 a 11512. Po odečtení základní šablony tedy dostáváme šablony: 11000, 01201 a 00201. Tyto šablony sečteme a dostáváme společnostní šablonu: 12402. V důsledku této šablony má každý hráč ve společnosti svou šablonu vylepšenou o 0,25 bodu v útoku proti zemákům, o 0,5 bodu v útoku proti vogonům, o 1 celé HP a o 0,5 bodu v kapacitě baterií.

PS: společnostní šablona je vidět v sekci RPG

Význam

Rozdělení na dva typy šablon zaručí pružnost hry, kdy utočník neví který typ armády používá jeho cíl, a tudíž jak silné má jednotky proti jeho typu flotily.

Automatické stahování armád

Zaútočí-li nepřítel na planetu hráče, s kterým má držitel armády nastaveny vztahy na “bránění” tato armáda se v okamžiku útoku na planetu stáhne, pokud:

 1. je v doletu armády
 2. vede tunel (nebo posloupnost tunelů2) ) přímo ze soustavy, kde je armáda do soustavy kde je napadená planeta

Další poznámky:

 • Armáda zůstane v soustavě, kam se automaticky stáhla, tudíž v soustavě, kde je napadená planeta.
 • Při útoku na armádu se armády nestahují

Dezerce

Při určitých operacích s armádou dochází k dezerci (tedy ztrátě) části jednotek:

 • Sloučení a rozdělování armád - uteče 5 % z obou armád

Morálka armád

Každá armáda má nově svou morálku. Při postavení armády je morálka 100%, přičemž morálka může nabývat hodnot 1-100. Postupně se regeneruje, z 1 na 100 se obnoví za 24 hodin. Morálka ovlivňuje sílu armády v boji: síla = síla*koef_moralky.

Změna morálky ovlivňuje její aktuální hodnotu, při ubývání morálky se odebere X procent z morálky, která armádě zbývá.

Morálka klesá při: (+ hodnoty)

 • předání armády (10%)
 • rozdělení armády (5%)
 • spojení armády (5%)
 • při útoku (15%)
 • při přesunu (3%)
 • při přesunu tunelem (1%)

Morálka by měla stoupat při:

 • při obraně v závislosti na síle útočníka (jaksi úspěšná obrana by měla armádu “utužit”) (může stoupnout až o 50% z 1 - koef_moralky)
 • při navrácení se původnímu vlastníkovi (5% z původního stavu morálky))

Při spojení armád se z organizovanosti udělá vážený průměr podle počtu lodí.

Při souboji armád, který byl zahájen automatickým útokem (nastaveno bránění průletu) se morálka ani jedné ze zúčastněných stran nemění.ppp

1) tedy blok s maximem 800 HP, který je poškozen a má jen 400HP bude útočit jen na 75% (zranění je 50%, z toho se bere polovina)
2) posloupností tunelů se myslí na sebe přímo navazující tunely, nesmí být mezi nimi žádný přelet mimo tunely, byť by to kapacita baterií umožňovala
zvav/armada.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)