User Tools

Site Tools


zvav:arthurdent

ArthurDent

Jedná se o bota na našem IRC kanále. Zvládá celkem slušné množství věcí a další mohou admini kdykoli snadno doprogramovat. Nejdůležitější věcí, kterou ArthurDent umožňuje, je přístup ke konzoli ŽVAVu.

Příkazy

Příkazy pro Arthura začínají vykřičníkem (neplatí pro konzoli).

!ip

!ip

Zobrazí IP adresu (s případným překladem na doménové jméno či zpět), ze které byl spuštěn a případně IP adresu osoby, která jej naposledy restartovala.

!cas

!cas

Zobrazí aktuální čas podle serveru ŽVAVu.

!login

!login [{jméno} {heslo}]

Jsi-li u bota zaregistrován, tímto se k němu přihlásíš. Bot ti udělí statut operátora a můžeš Arthura lépe ovládat.

  • Při zadání příkazu bez jakýchkoli parametrů tě přihlásí, jen pokud máš v databázi nastavenou IP a ta se shoduje se tvojí současnou.
  • Pokud adresu nastavenou nemáš (např. máš dynamickou nebo jsi za proxy), musíš vyplnit ještě svoje jméno a heslo. Přihlášení se jménem a heslem posílej zásadně Arthurovi do query, jinak by ho znali všichni přítomní na kanále (příkaz se jménem a heslem na kanále Arthur ignoruje).

!logout

!logout

Jsi-li přihlášen k botovi, bot tě odhlásí a odebere ti statut operátora.

!op

!op {jméno osoby}

Robot dá zadané osobě statut operátora.

!deop

!deop {jméno osoby}

Robot zadané osobě sebere statut operátora.

!nick

!nick {nové jméno}

Na tento povel adminů bot změní svoje jméno. Bohužel si tímto naruší svoje přihlášení u NickServu (pokud je tahle služba IRC serveru zapnuta) a po chvíli mizí.

!reload

!reload

Bot se ukončí a připojí se znovu na server. Tuto činnost smí pouštět pouze admini, často se to děje, je-li v Arthurově skriptu nějaká změna. Pokud je v jeho skriptu chyba, bot se nereloadne, namísto toho ohlásí, kde se chyba nachází.

!quit

!quit

Bot se odpojí ze serveru. Pouze admini smí tento příkaz používat.

!online

!online

Vypíše nicky a hosty všech lidí kteří jsou aktuálně na kanále ŽVAVu. SLouží v podstatě jen pro kontrolu správné funkčnosti Arthurova ověřování přítomných.

!topic

!topic

Zobrazí topic kanálu bez botem nastavených částí.1) Opět slouží v podstatě jen pro kontrolu.

!rejoin

!rejoin

Píše se botovi do query, pokud nějakým způsom zmizel z kanálu (např. byl kicknut). Když bot obdrží tento příkaz, znovu se připojí na kanál.

!kick

!kick {uživatel} [{důvod}]

Vykopne uživatele z kanálu (pokud je zadán důvod2), je připojen).

Pro použití tohoto příkazu musí být uživatel přihlášen pomocí !login.

Informační systém ŽVAVu

ArthurDent je schopen informovat na kanále o aktuálním dění na ŽVAVu (konkrétně na zvav_testu). Momentálně zvládá podávat informace

  • o nových příspěvcích na systémové a chybové rybce,
  • o proběhlých přepočtech (každou hodinu),
  • odeslané z administračního rohraní.

Bot posílá tyto hlášky sám od sebe s maximálně 3 minutovou prodlevou od chvíle kdy mu je hra předá.

Některé informace nastavené jako důležité umí bot nastavit i do topicu kanálu. Prozatím umí zobrazit jen stav hry, pokud není v pořádku.

!hlasky

!hlasky [{počet} [{časová jednotka} [{počátek}]]] 

Jedniný příkaz na ovládání informačního systému.

  • Pokud není zadán žádný argument, pouze se načtou z DB připravené zprávy (a zobrazí), pokud nějaké jsou. Tohle se děje automaticky každé 3 minuty.
  • Pokud je zadán počet, zobrazí se všechny3) zprávy za poslední počet hodin.
  • Pokud je zadána i časová jednotka, zobrazí se všechny zprávy za posledních počet časových jednotek. Časová jednotka může být den, minut nebo hodina v jakémkoli přijatelném pádě4)
  • Pokud je zadán počátek, zobrazí se hlášky za poslední počet časových jednotek, ale prvních počátek se přeskočí. To je možnost jak si zobrazit starší informace než je prvních 10.5)

Funkce zápisníku

Kromě obvyklých příkazů disponuje AD možností uchovávat rozličné informace, které potom můžete vyvolávat a upravovat.

Zjištění definice slova

calc {slovo či sousloví}

Vypíše buď zaznamenanou definici slova, nebo že slovo ještě nikdo nedefinoval.

Definování slova

calc {slovo či sousloví} = {význam}

Pokud již slovo definováno bylo a máš oprávnění jej přepsat, bot přepíše definici slova. Pokud slovo ještě definováno nebylo, uloží si bot definici nového slova.

Vypsání informací o definici slova

calc {slovo či sousloví} info

Vypíše (pokud je slovo definováno), kdo slovo definoval, kdo naposledy změnil jeho definici, kdo a kdy jej naposledy četl a kolikrát. Také vypíše, komu slovo patří, pokud je zamčeno.

Zamčení definice slova pro editaci

calc {slovo či sousloví} +o

Musíš být přihlášen přes příkaz !login, jinak tě Arthur nezná. Zamkne slovo, takže jedině ty jej smíš editovat (číst jeho definici smí nadále každý).

Odemčení slova

calc {slovo či sousloví} -o

Jsi-li přihlášeným vlastníkem slova, můžeš se jej tímto krokem vzdát a umožnit ostatním jeho editaci.

Technické údaje

Robot je naprogramován v PHP, použitím socketových funkcí se dorozumívá s IRC serverem. Běží pod PHP ze serveru ŽVAVu na adrese http://zvav.eldar.cz, pro některé své funkce používá připojení k MySQL databázi.

2) může být jednoslovný i víceslovný
3) maximálně však 10
4) např. !hlasky 3 minuty je správně, !hlasky 10 minut také, dokonce i !hlasky 10 minuty je také přijatelné. Ale hlasky 10 minutami je špatně
5) např. !hlasky 2 dny 10 zobrazí desátou až dvacátou informaci za poslední 2 dny, pokud jich tolik bylo
zvav/arthurdent.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)