User Tools

Site Tools


zvav:konzole

Konzole ŽVAVu

Jedná se v podstatě o “příkazovou řádku” (shell pro linuxáře), přes kterou se dá ovládat ŽVAV. Postupně bude umožňovat téměř kompletní ovládání hry.

Druhy

 • Zatím existuje pouze jeden možný přístup ke konzoli, a to přes IRC ŽVAVu. Po připojení na kanál (musíte být na kanále #zvav) stačí psát příkazy do query botovi ArthurDent.
 • Do budoucna se plánuje i jednoduchá aplikace na přístup do konzole. Tato aplikace bude sloučena se ŽVAVGalaxy.

Příkazy

Zde jsou uvedeny základní příkazy pro ovládnání konzole, s vývojem konzole jich zde snad bude přibývat :-)
Příkazy se zadávají malými písmeny, pouze např. jména hráčů či planet je dobré zadávat přesně tak jak jsou.

Více informací na stránce vysvětlení syntaxe příkazů.

help

help [{příkaz}]

Zobrazuje celkový help, s voláním help {příkaz} zobrazí stručný help k danému příkazu.

login

login {jméno} {heslo}

Přihlásí hráče1) do hry přes konzoli. Většina příkazů vyžaduje aby byl hráč přihlášen.

 • Při přístupu přes IRC heslo není herní heslo, ale heslo přímo pro tento účel, které se hráč musí nejprve nastavit ve hře v sekci nastavení (heslo pro IRC bota).

logout

logout

Jednoduše odhlásí hráče z konzole.

online

online [liga|celkem] [pocet|vypis]

Vypíše online hráče. Vypisuje 2 seznamy, jeden jsou přihlášení z konzole, druhý jsou přihlášení normálně přes web.

 • Když je první parametr liga, vypíše jen online hráče tvé ligy. Když je zadáno celkem, vypíše všechny. Výchozí je výpis všech.
 • Druhý argument může být pocet pro výpis počtu hráčů, nebo vypis pro jmenný seznam. Výchozí je počet.

posta

posta [{arg1}] [{arg2}] [{arg3}]

Slouží pro základní info o poště a k jejím čtení i psaní.

 • Bez parametrů vypíše hráči zda (a kolik) má na žvavu nepřečtené pošty.
 • posta dorucena – zobrazí nejstarší nepřečtenou zprávu, pokud je (jinak nejnovější přečtenou)
 • posta {číslo} – zobrazí n-tou nejnovější poštu2) (číslováno od 1)
 • posta napis #{id} "{text}" – pošle hráči s daným ID poštu (text3) musí být v uvozovkách).
 • posta napis {jméno} "{text}" – pošle danému hráči poštu (ohledně textu viz předchozí bod, nutná podpora kódování UTF-8, místo jména lze i použít skupiny jako /vsichni apod.)

rybka

rybka [{arg1}] [{arg2}] [{arg3}]

Slouží pro základní info o rybkách, k jejich čtení a psaní na ně.

 • rybka nove – zobrazí počty nových příspevků na rybkách
 • rybka {sekce} – zobrazí nejstarší nepřečtenou zprávu na dané rybce, pokud je (jinak nejnovější přečtenou)
 • rybka {sekce} {číslo} – zobrazí n-tou nejnovější zprávu na dané rybce4) (číslováno od 1)
 • rybka napis {sekce} "{text}" – vloží na danou rybku napsaný text (text5) musí být v uvozovkách)
 • rybka smaz {sekce} {id} – smaže z dané rybky daný příspěvek
název rybky {sekce}
Společnostní spolecnost
Skinová skin
VIP vip
Systémová system
Adminská admin
Ligová liga
Chybová chyby
Babylónská mezi

konzole

konzole

Vypíše verzi konzole a nějaké informace o ní.

1) toto přihlášení se liší od přihlášení přes web, můžete být přihlášeni i oběma způsoby současně
2) , 4) délka textu je omezena na 1050 znaků rozdělených po 350
3) , 5) délka textu je omezena IRC protokolem na asi 400 znaků
zvav/konzole.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)