User Tools

Site Tools


zvav:kronika:zacatek

Počátek všeho

Na počátku všech věků byla tma. Nic než tma a ticho. Nicota byla všude. Kde nebyla nicota byla už jen nicota. V této neskonalé nicotě se zrodila myšlenka. Ano myšlenka, která se snažila zformovat ve slova. Pak se náhle odněkud ozvalo: “Nepropadejte panice!” A objevil se velký bůh stvořitel HemeDroid. Ten sám zformoval veškerý svůj um a sílu a vytvořil zrnko písku. Zrnko pisku, které bylo základem všeho bytí a nebytí. HemeDroid ho celé časy třímal v dlani. Staral se o něj a hýčkal jej. Zrnko rychle rostlo a stvořitel si liboval. Avšak náhle se zrnko v růstu zastavilo. HemeDroid si nevěděl rady, a proto stvořil sobě podobného boha. Byl jím sám velký funous. Ten jakmile shlédl zrnko, vytrhl ho HemeDroidovi z rukou a mrštil jím do nicoty. Nicota se po zrnku sápala, trhala ho na tisíce kousků. Úlomky požírala dokud nebyla nasycena. Když se vše uklidnilo, funous zlehka strčil do HemeDroida, jenž měl hlavu v dlaních a zoufal si, a řekl: “Vidíš, takhle se to dělá.” Bůh stvořitel vzteky zrudl a už už chtěl vymazat funousovu existenci. Když tu si všiml okolí. Po nicotě nebylo již ani památky. Všude svítily drobné tečky úlomků z prvotního zrnka. Okolo se vznášely mlhovinky tvořené z jemného prachu. Byla to nádhera, až zrak z toho přecházel. Ta pestrost nebrala konce. Každý úlomek vypadal jinak. Jeden zářil, druhý byl tmavý, třetí barevný,… HemeDroid poplácal funouse po ramenech a od té doby je HemeDroidovo pravá ruka. Dlouho se nemohli nabažit té krasy. Avšak časem jim i ta přišla chudá. Něco jí chybělo. Ano, život jí chyběl. A tak mocný Stvořitel dal vzniknout třem národům. Vogonům, Myším a Zemákům. Stvořil také božského MultiKillera Gorreho, který má za úkol dávat pozor na to, aby se žádný z národu nerozmnožoval pomocí zakázaného sexu. Vznikem tří národů však nastala nerovnováha. Dva národy ze tří si vždycky nalezli důvod proč zničit třetí. Proto byl stvořen čtvrtý národ. Kult Velkého Zarquona. Pak HemeDroid řekl tu věhlasnou větu: “A teď se ukažte!”

zvav/kronika/zacatek.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)