User Tools

Site Tools


zvav:objevovani_soustav

Objevování soustav

 • Soustavy jsou na začátku věku systémově vygenerovány.
 • K objevování nové soustavy jsou třeba sondy
 • Za objevení nové soustavy se platí podle vzorce viz Výpočty
 • U počátečních soustav jednotlivých ras bude větší hustota soustav než dál od středu.
 • Pro objevení soustavy musíš do menu Planety, podmenu Objevit soustavu, tam zadáš výchozí soustavu a cílové souřadnice. zaplatíš určenou sumu a sonda vyletí k daným souřadnicím. pokud po cestě objeví soustavu, pošle ti její souřadnice a ty hned můžeš začít s osídlováním planet.
 • Pokud jsi špatně zadal výchozí soustavu nebo souřadnice, o peníze nepřijdeš.

Sondy

Každá sonda má:

 • Dosah senzorů (jak daleko od své pozice sonda “uvidí” neobydlenou soustavu)
 • Dolet (vzdálenost jakou je sonda schopna uletět z výchozí soustavy)
 • Základní dosah senzorů je 3, s každým dalším expem +2.
 • Základní dolet sondy je 5, s každým dalším expem +5.
 • Když sonda najde v dosahu víc soustav, vybere tu nejbližší.

Takže můžeš na začátku bez expů v sondách objevovat soustavy vzdálené až 8 polí od výchozí soustavy.


zvav/objevovani_soustav.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)