User Tools

Site Tools


zvav:omezeni

Omezení útoků

Omezení útoků probíhá ve dvou směrech. Jednak ze strany obránce (tzv. krytí) a jednak ze strany útočníka (omezení počtu útoků).

Krytí

Hráč je krytý, pokud během 24 hodin přijde o polovinu svých planet. Pokud si hráč během doby, co je krytý dobyje zpátky nějaké planety a dostane se opět do “plusu”, krytí se opět ruší.

Omezení počtu útoků

Každý hráč bude mít k dispozici na 24 hodin určitý počet útočných bodů. Tyto body se budou spotřebovávat každým útokem, přičemž cena útoků bude různá podle počtu planet obránce. Účelem je omezení příliš snadné devastace slabších hráčů.

Konkrétní návrh bodového systému

Žoldák by měl k dispozici na 24 hodin 16 útočných bodů, farmář 8 bodů.

Útok na armádu

  • bez ohledu na počet planet obránce - 4 body

Úspěšný útok na planetu

  • obránce má 0 až 9 planet - 8 body
  • obránce má 10 až 19 planet - 6 body
  • obránce má 20 až 29 planet - 4 body
  • obránce má 30 a více planet - 2 body

Neúspěšný útok (na planetu či armádu) bere polovinu bodů, co by bral úspěšný za stejných podmínek.

zvav/omezeni.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)