User Tools

Site Tools


zvav:planety

Planety

Pro Lamy od lamy

 • napřed si musíte najít prázdnou planetu
 • kolonizace planety má fixní cenu 1000 A$

Rozšiřující odkazy:

 • Přehled soustav (Přehled všech soustav tvé společnosti.)
 • Objevit soustavu (Objevíš novou soustavu.)
 • Přehled planet (Přehled tvých planet.)
 • Vyhledat planetu (Vyhledá plnanetu podle jména.)
 • Prázdné planety (Zobrazí planety ke kolonizování.)
 • Mapa galaxie
 • Armády v soustavách (Zobrází všechny armády v soustavách kam vidíš1).)

Přehled planet

Každá planeta má:

 • Název
 • Odvod
 • Korupci
 • Laborky
 • Soustavu
 • Průmysl
 • Staví
 • Opustit

Místo

Maximální počet budov a laborek na planetě. Budovy i laborky zabírají jedno místo.

Odvod

 • Procentuelní odvod produkce z planety do skladu.
 • Nevyužitá produkce2) se používá na snižování korupce a na stavění bloků
 • Odvody lze nastavit i na víc jak 100% (max. 150%), ale tím se zvyšuje korupce.

Korupce

 • Snižuje výdělek z dalšího přepočtu.
 • Při korupci 90% a víc o planetu přijdeš.

Průmysl

 • Počet postavených bloků na peníze.
 • Jeden blok vydělává 5 A$ při nulové korupci a bez RPG bodů.

Laborky

 • Počet postavených bloků laboratoří.
 • S jejich pomocí se produkce průmyslových bloků transformuje na stavbu projektu.
 • Laboratoře lze zapnout i vypnout dle potřeby.
 • První číslo značí počet bloků, druhé počet výzkumných bodů jdoucích do projektů.

Soustavu

tady se zobrazí jméno soustavy ve které se planeta nachází.

Opustit

 • Slouží k opuštění planety.
 • Za opuštění planety nejsou žádné peníze, bloky na planetě zůstávají.
 • Opuštěná planeta se musí znovu kolonizovat.

Výnos z planety

 • Všechny planety stojí jednotnou cenu, ale čím více jich máte, tím víc peněz je potřeba na údržbu
 • Výnos planety se tedy násobí: vynos*(0.985^pocet_planet)

Co vidíme v přehledu planet?

Místo Odvod Korupce Průmysl Laborky Staví Opustit
Beta Hadar-Canopus VII Beta Hadar-Canopus
129 0% 0% (0%) 14.6 (197.0) » 143.81 0 » 0 Průmysl (+6.3) > Opusť

Hráči se zaplým JavaScriptem a podporou Flashe vidí značně přepracovaný přehled, viz sekce Nový přehled planet.

Vysvětlení jednotlivých položek

Postupně čísla z leva:

 • Místo na planetě - kolik maximálně budov lze na planetě postavit
 • Odvod planety - při 0 % staví planeta maximální rychlostí, při 100 % planeta nestaví, ale odvádí peníze
 • Korupce (nárůst korupce) - Je-li planeta pod okupací, nebo pokud zvýšíte odvody nad 100 %, tak se zvýší korupce
 • Počet budov průmyslu (dotace na planetě) » Výnos z průmyslu - bez přídavných projektů může být na dotace použito o jednom přepočtu maximálně 5*počet_budov peněz. To zrychlí výstavbu na dvojnásobek.
 • Počet laborek » Produkce výzkumových bodů
 • Typ_budov (výstavba za přepočet)
 • Opuštění planety
1) Tj. kde máš panety nebo armády
2) Odvody menší jak 100%
zvav/planety.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)