User Tools

Site Tools


zvav:pravidla

Systémová pravidla

Tato pravidla je hráč povinnen si přečíst a zaregistrováním se do hry s nimi souhlasí. Při jejich nedodržení přijde adekvátní trest, který se u většiny pravidel bude zřejmě rovnat výmazu.

  • Hráč nesmí zakládat více účtů na jednu osobu (každý hráč hraje pouze a jen za sebe na jednom loginu).
  • Jeden člověk-hráč = jeden login ve hře. Tedy není možné, aby měli dva či více hráčů společný login.
  • Hráči, kteří hrají z jedné IP adresy (např. chodí hrát do e-café, jsou na stejné síti v domu, hrají ze školy atd.), nebo dokonce sdílejí ke hraní jedno PC, jsou toto povinni nahlásit multi-killerovi.
  • Hráči nesmí používat vulgární nicky nebo tituly ve hře - přestupky se budou trestat. Také jakékoli projevy rasově orientované nebo jinak diskriminační jsou zakázány. Hra je od zábavy, ne na dělání problémů. Pokud někomu bude vadit něčí nick, může si vždy stěžovat Multi-Killerovi a podle uvážení se to bude řešit.
  • Hráč je také povinnen přečíst si sekci o multi-killerovi (odkaz výše). Najdete tam instrukce, kterak sdílené připojení nahlásit a hrát bez jakýchkoli komplikací kolem mulťačení. Pokud je tu možnost, že by si někdo mohl myslet, že mulťačíte a vy máte záznam o sdílení u MK, nebudete okamžitě smazání a všechno bude prošetřeno, aniž bychom někoho otravovali, popřípadě se MK může na pár věcí zeptat.
  • Základním a nezpochybnitelným pravidlem je, že admin má vždycky pravdu. Cokoli udělá admin je správné, je to jeho rozhodnutí, má na něj právo. Zpochybňovat činy admina může jen jiný admin. Jinak by totiž nešlo cokoli regulovat a prosazovat, nikdy by se nenašlo řešenmí vyhovující všem.
  • Pokud si myslíte, že je admin (libovolná urážka), možná máte pravdu, ale stejně má pravdu on.

Pokud dodržíte všechna pravidla zde uvedená, neměli byste mít systemově problémy. Prosím pochopte že bez těchto pravidel by bylo nemožné udržet hru na kvalitní úrovni.

Změnu těchto pravidel si samozřejmě vyhrazujeme, ale je v našem vlastním zájmu abychom hráče nechytali do nějakých pastí s pravidly atd… :)

Adminz

zvav/pravidla.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)