User Tools

Site Tools


zvav:projekty

Projekty

Projekty se týkají společností, a to pouze těch farmářských, co se vynalézání týče. Efekty projektů se přenášejí i na najaté žoldáky. Projekty, které dodávají společnostem Body Poznání (BP) vedou k ukončení věku. Věk končí, dosáhne-li nějaká společnost 42 bodů poznání.

Pokud více projektů ovlivňuje stejnou hodnotu, účinky těchto projektů se nesčítají, ale platí vždy ta největší změna.

Technologický strom

Mobilizace I

 • sníží cenu jednotek o 10%
 • planety postihuje při 100 % odvodech nárůst korupce o 2% ⇒ při odvodech 96% neprodukují korupci1)
 • cena 40 000 BV
 • 1 bod poznání

Mobilizace II

 • sníží cenu jednotek o 20%
 • planety postihuje při 100 % odvodech nárůst korupce o 5% ⇒ při odvodech 90% neprodukují korupci2)
 • vyžaduje Mobilizace I
 • cena 70 000 BV
 • 1 bod poznání

Kolonizace I

 • cena soustav a planet -10%
 • cena 8 000 BV

Kolonizace II

 • cena soustav a planet -20%
 • vyžaduje Kolonizace I
 • cena 20 000 BV

Obchodní cesty

 • základní příjem hráče3) +50%
 • cena 1 500 BV

Stavební I

 • cena průmyslového nebo výzkumného bloku -10%
 • cena 6 000 BV

Stavební II

 • cena průmyslového nebo výzkumného bloku -20%
 • vyžaduje Stavební I
 • cena 20 000 BV

Kapacita průmyslu

 • jeden průmyslový blok přijme 6 A$ dotací
 • vyžaduje Stavební I
 • cena 8 000 BV

Konstrukční

 • umožňuje stavbu dálnic (dříve tunelů)
 • vyžaduje Stavební I
 • cena 3 000 BV

Spokojenost I

 • Nárůst korupce poloviční
 • cena 2 000 BV

Spokojenost II

 • Nárůst korupce stejný jako u I
 • Pokles korupce o 3% při 100% odvodech ⇒ korupce je stabilní při 103% odvodů4)
 • Pokles korupce o 1% za každých 5% odvodů pod 100%
 • vyžaduje Spokojenost I
 • cena 5 000 BV

Pruzkumné mise I

 • počet planet v nově objevené soustavě společností +1
 • cena 8 500 BV

Pruzkumné mise II

 • počet planet v nově objevené soustavě společností +2
 • cena 30 000 BV

Kapacita planet I

 • Místo na planetách v nových soustavách objevených společností +10
 • cena 7 000 BV
Kapacita planet II
 • Místo na planetách v nových soustavách objevených společností +25
 • cena 26 000 BV

Špionáž I

Umožňuje hráčům vidět jinak skryté informace.

 • Šablony cizÍch hráčů
 • Projekty které mají hráči k dispozici
 • cena 50 000 BV
 • 1 bod poznání

Špionáž II

Umožňuje hráčům vidět jinak skryté informace.

 • Cizí soustavy
 • Pozice cizích armád
 • vyžaduje Špionáž I
 • cena 150 000 BV
 • 1 bod poznání

Teorie nepravděpodobnosti

 • cena jednotek se zvyšuje o 10 %
 • cena planet a soustav se zvyšuje o 10 %
 • nárůst korupce na všech planetách společnosti roste o 5 % za přepočet
 • cena 150 000 BV
 • 6 bodů poznání

Nepravděpodobností pohon

Srdce ze Zlata

Hledání archivů Trina Traguly

 • cena 50 000 BV
 • 2 bodů poznání

Studium archivů Trina Traguly

Výroba piškotového dortu

Nalezení Žabí hvězdy

1) přesněji se jedná o konstantní nárůst korupce navíc o 2%, při odvodech 96% je standardní pokles 2%, takže se efekt vynuluje
2) přesněji se jedná o konstantní nárůst korupce navíc o 5%, při odvodech 90% je standardní pokles 5%, takže se efekt vynuluje
3) suma, kterou hráč dostane i když nemá ani jednu planetu
4) při 103% odvodů je standardní nárůst 3%, od kterých se tyto 3 odečtou ještě před aplikováním snížení rychlosti nárůstu
zvav/projekty.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)