User Tools

Site Tools


zvav:rss

RSS ŽVAVu

Na ŽVAVu je možno využít několik různých RSS feedů pro běžné RSS čtečky (které má řada webových prohlížečů, mailových klientů apod. integrované). Zatím jsou k dispozici 2 feedy:

RSS hráče

Umožňuje hráči získat aktuální informace ze hry, které se ho týkají - v sekci nastavení si nechá vygenerovat RSS hash, pomocí kterého je pak autentizován, takže do čtečky stačí zadat adresu tento hash obsahující. V nastavení činů lze vytvořit skupinu činů typu RSS, které se budou v RSS feedu vypisovat (pokud se hráče týkají, tzn je jednou ze zúčastněných stran). V nastavení si dále může zaškrtat rybky, z nichž má být informován o aktuálních příspěvcích (jsou zasílány i části textů, kratší příspěvky pak celé). Adresa hráčova feedu je pak následující:

http://eldar.cz/zvav/rss.php?hrac=id_hrace&kod=rss_kod

(kde id_hrace je hráčovo ID a rss_kod je vygenerovaný kód; hra celou adresu generuje automaticky, takže se tímto tvarem nemusíte zaobývat [SM6])

RSS Útoků

[http://zvav.eldar.cz/utoky_rss.php?liga=1&typ=rss]

Feed obsahující informace o aktuálních útocích v dané lize (pro jinou ligu prostě změňte číslo v adrese na ID dané ligy). Lze použít i jiný typ exportu, např. pro externí aplikace, a to txt (prostý plain text), či xml.

Další možnosti

Kromě RSS feedů lze ke hře zvenčí přistupovat ještě pomocí IRC konzole, která má ještě širší možnosti.

zvav/rss.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)