User Tools

Site Tools


zvav:sysarm

Systémové armády

V nově objevené soustavě se může nacházet systémová armáda. Dokud nebude zničena, nejde v soustavě kolonizovat planety. Armádu může dobýt jakýkoli hráč, stači do ní přesunout dostatečně silnou armádu. Systém si svoje planety brání, a tak se bude snažit přilétnuvší armádu za každou cenu zničit. Systémové armády spolu v rámci více soustav zatím nijak nespolupracují, vždy se účastní jen ta jediná armáda v soustavě.

Výpočty

Koeficienty

Základní velikost armády

 • Základní velikost armády je 80 - 320 jednotek, avšak ta je dále ovlivněna několika koeficienty

Koeficient soustav

Podle počtu objevených soustav1) v lize se počet jednotek dále násobí následujícím koeficientem:

 • 0-10 soustav - koef. 0
 • 10-16 soustav - koef. 1
 • 17-20 soustav - koef. 1,6
 • 21-24 soustav - koef. 2,4
 • 25-30 sosutav - koef. 3,5
 • 31-40 soustav - koef. 4,5
 • 41-56 soustav - koef. 6
 • 57-64 soustav - koef. 8
 • 58-80 soustav - koef. 12

Koeficient "zla" (jak náhoda byla ke hráči krutá)

Pokud byla náhoda zlá a vybrala větší základní počet jednotek, kompenzuje se to určitým zastavěním planet v soustavě (ještě před jejich kolonizací)

Koef_zla = (odmocnina((Základní velikost - 80)/2,4))/10

Tedy čím více jednotek, tím více se číslo blíží 1, zlá náhoda je zhodnocena exponenciálně.

Koeficient "dobra" (jak náhoda hráči pomohla)

Pokud byla náhoda ke hráči štědrá a nadělila soustavu s mnoha a velkými planetami, je také lépe střežená systémovou armádou.

Koef_mista = (Celkem_misto-375)/975

Celkem_misto vyjadřuje součet místa všech planet v objevené soustavě.

Koef_dobra = (Koef_mista*1.4)+0.6; // může nabývat hodnot 0,6 až 2

Velikost systémové armády

Počet jednotek = Základní velikost*koef dobra*Koef soust

Základní počet jednotek se tedy ještě vynásobí koeficientem soustav (jakožto ukazatelem rozehranosti věku) a koeficientem dobra (jakožto kompenzace osudu, dobrá soustava je lépe střežená).

Jakou má šablonu?

Šablona bude závislá na nejvyšším levelu žoldáka ve hře. Podle následujícího vztahu:

Maximální počet RPG bodů šablony = Nejvyšší_level * 2

Je-li nejvyšší level 0, mají systémové armády vždy šablonu 1/1/3/1/1. Je-li nejvyšší level 1, mohou si do této šablony přidat 2 RPG body navíc, dle následujícího postupu, atd. Systémové armády vždy ale nemusejí mít nutně nejvyšší možný počet RPG bodů.

Zemácká x Vogonská

 • šance 50:50, zda se jedná o vogonskou nebo zemáckou flotilu

Zaměření šablony

 • RPG body navíc jsou romístěny náhodně mezi útok na vogony, útok na zemáky a HP

Zastavěnost soustavy

 • Každá planeta v soustavě může být ještě trochu zastavěná, dle následujíího vzorce

Počet budov = 5+rand(0, koeficient_zla*15) (kde rand(x,y) značí náhodné číslo v rozsahu od x do y) Lápe střežené soustavy jsou tedy kompenzovány drobným zastavěním, to však může ušetřit až asi tři přepočty stavby.

1) výchozí soustavy se nezapočítávají
zvav/sysarm.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)