User Tools

Site Tools


zvav:tunely

Dálnice (dříve tunely)

Společnost farmářů bude moci postavit síť tzv. 'dálnic'. Každá dálnice bude vést mezi dvěma soustavama - a to buď pouze jedním směrem (A→B) nebo oběma (A↔B), což bude samozřejmě dražší. Obousměrné dálnice bude možno stavět na neomezenou vzdálenost, jednosměrné budou limitované.

Dálnici bude moci postavit společnost pouze v případě, ze vlastní obě soustavy, které má dálnice propojit. Dálnice je nyní možné bořit.

Efekt dálnic

Dálnice znamená instantní přesun armád - tzn. minimální energetickou náročnost. V podstatě armáda, která je v jedné soustavě napojené dálnicí na jakoukoli jinou soustavu, brání při útoku obě soustavy a přitom je jedno, jak jsou od sebe vzdáleny. Přesun ale stojí 3 body doletove energie.

Při přesunu armád – ať už za účelem útoku nebo čistě uspořádání obranných sil bude kazdy presun stát 3 body nezávisle na tom, kolikati tunely se bude armáda při přesunu pohybovat.

Příklad: mam 4 soustavy napojene na sebe obousměrnými tunely v pořadí A-B-C-D. Mám armády v soustavě A a D a chci je přesunout do soustavy B. Prvni presun pujde jedním tunelem z A do B a druhe povede z D přes C do B. Přesun z A do B, ale i z D do B bude stát 3 body.

Mám armádu v sosutavě A a snažím se najít nepřítele, který je někde v soustavách BCD. Přeletím do soustavy C (3 body) - nenajdu ji, takže přeletím do soustavy D (3 body), kde zjistím, že taky není, tak jdu do sosutavy B. Celkově mě to stálo 9 bodů energie.

Armády mohou využívat i dálnice cizích společností.

Cena dálnic

cena obousměrné  = délka * 1190
cena jednosměrné = délka * 700
zvav/tunely.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)