User Tools

Site Tools


zvav:utoky

Útoky

Pár principů jak to funguje:

 • Každá jednotka má svoje parametr. Více Zde.
 • Při útoku jsou důl. dvě vlastnosti: Utok proti nepřátelské armádě a počet HP bodů.
 • Útok probíhá po kolech tak dlouho, dokud není jedna z armád zničena.
 • Pokud jsou armády obdobně silné, budou zničeny obě dvě, nikdo nebude vítěz.
 • Na útok je potřeba být ve stejné soustavě jako nepřítel.

Druhy útoků

Útok na planetu

 • Planety brání armády vlastníka 1) a armády žoldáků vázanými smlouvou.2)
Farmář
 • Pokud farmář zaútočí na planetu, a projde obranou, planetu obsadí. Avšak po 12 hodin z ní nemůže čerpat finance, ani nijak měnit její nastavení. Planetě se při dobití automaticky nastaví odvody na 0%.
 • Pokud je planeta během těch 12ti hodin dobita zpět původním majitelem, je ihned k dispozici a nebude nijak zablokovaná.
Žoldák
 • Pokud žoldák zaútočí na planetu a projde obranou, planetu začne okupovat. Daně se na planetě nastaví automaticky na 100%, žoldák nemůže nijak měnit jejich výši.
 • Navíc se každý přepočet přičte 20% korupce jako daň za okupování planety, drobné boje na planetě a podobně. Tím ovšem planeta po 5ti přepočtech žoldáka opouští. Opustí ovšem i původního majitele.
 • Pokud si vlastník planetu dobyje zpět, je mu ihned k dispozici.
 • Pokud žoldák okupuje planetu a opustí ji, planeta se stane neutrální a musí se znovu kolonizovat, zástavba na ní však zůstává.

Útok na armádu

 • Můžou provádět jak žoldák tak i farmář.
 • Armády vidíš pouze v soustavách, kde ty sám máš planetu nebo armádu, dále v domovských soustavách3) a v neutrálních soustavách.

Jak útočit

Útok na planetu

 • Nejdřív vybrat cíl → Přehled → Společnosti → (vyber společnost) → (vyber hráče)
 • Dole se ti zobrazí jeho planety např:
Delta Hadar-Wezen	
 Delta Hadar-Wezen I, Delta Hadar-Wezen II, Delta Hadar-Wezen III, Delta Hadar-Wezen IV, 
Epsilon Hadar-Shaula	
 Epsilon Hadar-Shaula IV, Epsilon Hadar-Shaula V, Epsilon Hadar-Shaula VII,
 • Ten první údaj je název soustavy (Delta Hadar-Wezen), druhý je název planety (Delta Hadar-Wezen I)
 • Teď vyber jednu ze soustav tak že na ni klikneš (na její název).
 • Zobrazí se ti výpis planet v té soustavě. Teď už jen vyber na kterou planetu se má útočit (ale pozor ať si nespleteš hráče!) a klikni na její obrázek.
 • Zobrazí se ti výpis všech tvých armád. Ty které jsou na zeleném pozadí mají dost energie na cestu do té soustavy, tudíž je možno s nimi na vybranou planetu útočit.
 • Zakřížkuj všechny armády se kterými chceš útočit a zmáčni Provést.
 • Armády se přesunou a zaútočí.
 • Zobrazí se ti výsledky boje a tvé ztráty.

Útok na armádu

 • Armády na které vidíš 4) si zobrazíš tak že klikneš na Planety→Armády v soustavách
 • Ty které jsou červeným písmem jsou “nepřátelské”5) a můžeš na ně útočit.
 • Armády, které jsou vypsány šedě jsou ve výstavbě, armády se zeleným rámečkem jsou armády smluvních partnerů.
 • To provedeš tak že klikneš na ten křížek6) vpravo od té které armády.
 • Zobrazí se ti výpis všech tvých armád. Ty které jsou na zeleném pozadí mají dost energie na cestu do té soustavy, tudíž je možno s nimi na vybranou armádu zaútočit.
 • Zakřížkuj všechny armády se kterými chceš útočit a zmáčni Provést.
 • Armády se přesunou a zaútočí.
 • Zobrazí se ti výsledky boje a tvé ztráty.

Pokročilé sledování útoků

Útoky lze sledovat i pomocí RSS: http://zvav.eldar.cz/utoky_rss.php.

1) vždy, ikdyž nemá armáda nastavené bránění
2) Pouze pokud má armáda nastavené bránění a cílová planeta je v dosahu motorů
3) systémové soustavy
4) viz Druhy útoků → Útoky na Armády
5) POZOR ne tvé společnosti, takže tam mohou být i spřátelené společnosti !!
6) nebo zaměřovač nebo co to je
zvav/utoky.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)