User Tools

Site Tools


zvav:vypocty

Základní výpočty

Použité základní funkce:

 • ceil() - všechno uvnitř je zaokrouhleno nahoru na celá čísla
 • floor() - všechno uvnitř je zaokrouhleno dolů na celá čísla
 • round(něco, x) - “něco” je zaokrouhleno na x desetinných čísel
 • log(neco) - logaritmus o základu 10

Všechny zde uvedené výpočty jsou základní, některé ovšem ještě později upraví projekty společnosti, více v sekci Projekty

Planety a soustavy

 • Cena průmyslových bloků, změna korupce a odvody se přímo týkají přepočtů
úspěšné objevení soustavy
pom = (vsechny_planety_spolecnosti+pocet_hracu_spolecnosti)/pocet_hracu_hracu_spolecnosti
cena = (ceil(pom*6))*200 A$
neúspěšné hledání soustavy
 • cena = 200 A$
objevení planety
 • cena = 1000 A$
opuštění planety
 • zcela nezpoplatněné
průmyslový blok zástavby
 • výnos: 5 A$
 • cena: 23 A$
 • pojme dotací: 5 A$
 • výnos ze všech bloků na planetě se násobí:

výnos*(0.985^pocet_hracovych_planet)

výzkumný blok zástavby
 • spotřeba: 20 A$
 • produkce: 20 BV
 • cena: 90 A$
korupce
 • nárůst 0,5% za každé 1% odvodu A$ z planety nad 100%
 • pokles 1% za každých 10% odvodu A$ z planety pod 100%
 • produkce peněz z planety je přímo ovlivněna korupcí:
výnos = výnos*(1-korupce*0.25) //korupce zde není myšlena v procentech, ale jako koeficient 0-1
 • pokud korupce přesáhne 90% se planeta od hráče odtrhne
odvody
 • z planety lze nastavit odvody 0-150% - tolik peněz také jde k hráčovi
 • odvody přímo ovlivňují změny korupce
 • pokud jsou nastaveny pod 100%, zbytek peněz jde do rozvoje planety (např. výstavba dalších bloků)
 • pokud se planeta při přepočtu zcela dozastaví, odvody se automaticky nastaví na 100%

Armády

cena jednotky: utok_na_svuj_typ+utok_na_druhy_typ*1.2+HP+(rychlost+kapacita)/2
útok
 • pom pro farmáře: 0.0042
 • pom pro žoldáka: 0.065
 • zkušenosti za boj:

cena_jednotek_ktere_znicil*pom

 • v případě, že vlastník armády není shodný s vlastníkem šeblony (tzn. jedná se o půjčenou armádu), dělí se zkušenosti takto:
 • aktuální držitel bere 50% zkušeností připadajících na danou armádu, její vlastník (hráč, z jehož šablony armáda je) bere 40% zkušeností, 10% zkušeností je ztráta
 • Pokud se útoku účastní více armád, ten, kdo má nejvýkonnější armádu dostane největší část zkušeností
žold

velikost žoldu: cena*(log10(pocet-100)-1.5)*0.02

 • log(neco) - logaritmus o základu 10

Zkušenosti při přepočtu

 • za každou planetu farmáře kterou nikdo neokupuje: 42 xp
 • za každé % snížené korupce 1 xp
 • za každý nově postavěný blok průmyslu 0.5 xp
 • za každý nově postavěný blok výzkumu 1 xp
 • za dostavěný projekt společnsoti získají všichni členové CENA_PROJEKTU/10 xp

Koeficient základní­ho vkladu

 • Týká se jen hráčů ve společnostech, nezávislí dostávají vždy plnou výši
vklad = floor(vklad*(1-(0.5*(1/pocet_clenu_nejpocetnejsi_spolecnosti)*pocet_clenu_hracovy_spolecnosti)))
zvav/vypocty.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)