User Tools

Site Tools


zvav:zmeny8

Změny do 8. věku

Menší úpravy

 • Dezerce při sloučení a rozdělování armád - uteče 5 % z obou armád
 • Omezení společnostních daní - v odvodech společnosti lze nastavit maximálně 80%
 • Snížení počtu útokových bodů - farmáři nově mají 8 UB, žoldáci 16 UB
 • Dělení zkušeností při útoku/obraně půjčenou armádou - aktuální držitel bere 50% zkušeností připadajících na danou armádu, její vlastník (hráč, z jehož šablony armáda je) bere 40% zkušeností, 10% zkušeností je ztráta

Společnostní bonusy

Nově byla zavedena tzv. společnostní šablona.

Tato šablona se vytvoří ze součtu RPG bodů všech hráčů společnosti, po odečtení základní šablony 11311. Body z této šablony se v poměru 4:1 přičtou k šablonám jednotlivých hráčů. Za takto vylepšené šablony se neplatí. Je-li armáda přenechaná mimo spolčenost vlastníka, ztrácí společnostní bonusy.

Příklad: v žoldácké společnosti jsou 3 žoldáci se šablonami: 22311, 12512 a 11512. Po odečtení základní šablony tedy dostáváme šablony: 11000, 01201 a 00201. Tyto šablony sečteme a dostáváme společnostní šablonu: 12402. V důsledku této šablony má každý hráč ve společnosti svou šablonu vylepšenou o 0,25 bodu v útoku proti zemákům, o 0,5 bodu v útoku proti vogonům, o 1 celé HP a o 0,5 bodu v kapacitě baterií.

PS: společnostní šablona je vidět v sekci RPG

Morálka armád

Každá armáda má nově svou morálku. Při postavení armády je morálka 100%, přičemž morálka může nabývat hodnot 1-100. Postupně se regeneruje, z 1 na 100 se obnoví za 24 hodin. Morálka ovlivňuje sílu armády v boji: síla = síla*koef_moralky.

Změna morálky ovlivňuje její aktuální hodnotu, při ubývání morálky se odebere X procent z morálky, která armádě zbývá.

Morálka klesá při: (+ hodnoty)

 • předání armády (10%)
 • rozdělení armády (5%)
 • spojení armády (5%)
 • při útoku (15%)
 • při přesunu (3%)
 • při přesunu tunelem (1%)

Morálka by měla stoupat při:

 • při obraně v závislosti na síle útočníka (jaksi úspěšná obrana by měla armádu “utužit”) (může stoupnout až o 50% z 1 - koef_moralky)
 • při navrácení se původnímu vlastníkovi (5% z původního stavu morálky))

Při spojení armád se z organizovanosti udělá vážený průměr podle počtu lodí.

Při souboji armád, který byl zahájen automatickým útokem (nastaveno bránění průletu) se morálka ani jedné ze zúčastněných stran nemění.

zvav/zmeny8.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)