User Tools

Site Tools


zvav:zmeny9

Změny do 9. věku nového ŽVAVu

Komentář ke změnám projektů

Ostatní změny do tohoto věku nejsou tak výrazné jako právě změny projektů, u nichž došlo k přebudování systému. Většina starých projektů se stala nepovinnými a tedy dobrovolnými. Spolu s tím byly tyto projekty drasticky zlevněny. Nově BV (body výzkumu) znamenají pouze cenu vyzkoumání projektu. Konec věku se počítá na základě BP (body poznání). Věk končí, dosáhne-li některá ze společností 42 bodů poznání.

Pro shromažďování BP bylo do hry přidáno několik nových projektů, které nemají žádné pozitivní efekty (jeden z nich má efekty negativní, nicméně je ho potřeba vyzkoumat; jedná se o projekt Teorie nepravděpodobnosti). Změněn byl efekt projektu Spokojenost II, byly prohozeny efekty projektů Špionáž I a Špionáž II a byly přidány negativní efekty projektům Mobilizace I a Mobilizace II. Do hry také přibyl nový nepovinný projekt Konstrukční, který umožňuje stavbu tunelů.

Pro podrobný přehled nových hodnot a efektů prozkoumejte wiki.

zvav/zmeny9.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)