User Tools

Site Tools


zvav:zoldacka_miniliga

Žoldácká miniliga

Tato stránka slouží jako stručný návod k hraní žoldácké miniligy bez předchozích větších zkušeností se hrou. Vysvětluje základní principy specifické pro žoldáckou miniligu, ale i některé obecné herní principy, které jsou pro hraní žoldácké miniligy důležité. Stránka bude postupně doplňována.

Úvod

Žoldácká miniliga je specifický typ ligy, který se týká pouze malého počtu hráčů a pouze jedné konkrétní frakce - žoldáků. Oproti klasické lize (Hlavní liga) jsou však některé možnosti žoldáků upravené. Každá hráč začíná v jiné části galaxie, defakto spolu moc neinteragují. Hráč začíná s drobným obnosem bez jakýchkoli planet, ty si musí dobýt v okolních soustavách bráněných systémovými armádami. Postupně hráč dobývá soustavy dále od svého výchozího bodu směrem ke středu galaxie, čímž si zajišťuje větší příjmy, avšak čelí stále silnější obraně. Cílem hry je dobýt centrální soustavu bráněnou systémovou armádou o síle 200 000. Všichni hráči mají stejné podmínky, soustavy kolem jejich domovské hvězdy jsou stejně vzdálené, zastavěné i bráněné.

Začátek ligy

Liga začíná od svého spuštění, kdy je možné stavět armády a útočit na okolní soustavy, ještě však neprobíhají přepočty. Ty začínají nejdříve 24 hodin poté, co se liga zaplní 6 hráči. V tu chvíli již žoldákům naskakují příjmy a mohou začít efektivně fungovat. 4as před prvním přepočtem v podstatě slouží jen na zorientování a případné postavení první armády, abys e hráčovi stihla dostavět a nabít.

Hráč začíná v domovské soustavě své rasy s obnosem 1500 A$ a 2 expy (RPG body).

Jak hrát

První věcí je získávání peněz - ty jsou generovány o přepočtu planetami, které hráč okupuje. Každý přepočet též hráč dostane základ 1000 A$. Pro zisk planet je potřeba doletět armádou do nějaké blízké systémové soustavy, ideálně té s nejmenší obranou. Obranu lze vyčíst v mapě galaxie - najít si svoji domovskou soustavu (v sekci Armáda je napsán její název - jediná soustava, kde na začátku můžete kupovat armádu). Klikněte na dolet, zadejte počet RPG bodů v doletu ať víte, které soustavy jsou pro vás relevantní. Postupně si je proklikejte a zjistěte, která ma nejmenší obranu, ve chvíli, kdy si nan í troufnete - přesuňte svoji armádu a začněte kolonizovat. Čím víc planet máte, tím větší příjmy generujete a jste schopni stavět rychleji silnější armády.

Armády

Na začátku nemáte žádné armády, abyste mohli dobývat, musíte si nějakou postavit. K tomu je více v sekci Armáda. Před nákupem armády je však v sekci RPG třeba vytvořit šablonu, v podstatě nezáleží na tom, jestli vogonskou nebo zemáckou. Při umístování RPG bodů je třeba myslet na to, že pro vítězství ligy je třeba mít silnou armádu, která ma kapacitu baterií na to, aby překonala prázdný prostor mezi vašimi planetami a středem galaxie. RPG body časem nějaké získáte při útočení. Za způsobené škody získáte zkušenosti, za ně levely a při získání levelu dostanete i nějaké RPG body. Jednotky (armáda), které mají vylepšený útok a HP1) jsou levnější v poměru efektivity v boji. Defakto se u jednotek vyplatí maximalizovat útok*HP (jendotka které hodně útočí a hodně vydrží se vyplatí nejvíc).

Útok

Podrobnější popis útoků je na stránce Útoky, takže ve stručnosti. Armády mají své šablony, pro boj jsou relevantní jen body v útoku a HP. Síla armády v přehledu je (součet útokových bodů*počet jednotek). Jendoduše řečeno silnější armáda většinou porazí slabší, nicméně není to až tak jednoduché. Při útočení se počítá pouze ten útok ze šablony, jakého typu je armáda, na níž je útok veden. Útok probíhá v kolech, dokud není jasný vítěz. Na začátku každého kola se všem armádám spočítá jejich útok a aktuální HP, útok se vynásobí morálkou a polovinou procentuální ztráty HP armády (tj. armáda, která měla mít 800HP, ale má jen 400HP, má 75% útočnou sílu). Poté se soupeřovým armádám odečte z HP spočítaný útok. Armády, které mají měně než 5% HP jsou zničené a dalších kol se neúčastní, ostatní armády se účastní se silou sníženou dle HP (viz výše). Nejprve se útočá automaticky na armády, které jsou nejsnadněji zničitelné (nejméně HP), ale představují největší hrozbu (největší útok). Po odpočtech HP následují další kola útoku, dokud není jedna strana zlikvidována.

Vyplatí se mít armády vcelku, nikoli rozdělené na několik menších, menší armády jsou během kol ničeny a celková útočná síla klesá rychleji, než když se jedná o jednu velkou armádu (800 jednotek se 400HP má relativně 75% útočné síly, ovšem armády s 2x400HP, z nichž jedna byla zničena, když utrpěla 400HP ztrát, mají již jen 50% původního útoku.)

Útok stojí útokové body, nelze tedy útočit příliš často.

1) hitpointy
zvav/zoldacka_miniliga.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)