User Tools

Site Tools


zvavscript

ŽVAV Script

Základní charakteristika

Jedná se o jednoduchý pomocný program k měření vzdáleností soustav v galaxii. To je velmi užitečné při přesunech armád. Jedná se o program napsaný jedním z hráčů a není tudíž oficální součástí hry, takže kritiku nepište autorům hry, ale mě na zvav@miska.borec.cz

Technická charakteristika

Program běží v shellu a používá programy wget a bc. Pro správnou funkčnost potřebujete tedy mít nainstalovaný UNIXový OS se dvěma výše uvedenými programy.

Spuštení

Program se pouští z příkazové řádky s několika parametry. Typicky:

 ./ZVAV [options] vychozi_bod [cilovy_bod]

Podporovány jsou pouze samostatně stojící přepínače. Tedy např.

 ./ZVAV -u -n 6 miska Smrt

aktualizuje databázy a zjistí vzdálenosti mezi planetami hráče miska od planet, které má hráč Smrt v soustavách náležících národu Húlúvú. Výstupem je vzdálenost a jména soustav.

Parametry

Scipt má jeden povinný parametr a to je výchozí bod. Jak výchozí tak cílový bod může být jméno hráče nebo soustavy. Oboje je case-sensitivní.1) Spustíte-li script pouze se zadaným výchozím bodem a bez určení cílového, změří se vzdálenost ke všem soustavám.2)

Podporované přepínače

-h

Vypíše nápovědu a skončí.

-u

Aktualizuje databázi z internetu. Používáte-li proxy nebo nějaký jiný způsob nepřímého připojení na internet, nakonfigurujte nejdříve wget.3)

-n

Prohledává pro cílové body pouze soustavy patřící tomuto národu. Zadává se číselně.

Čísla přiřazená jednotlivým národům
Číslo Národ
-1 neutrální
1 Vogoni
2 Myši
3 Zemáci
4 Kult Velkého Zarquona
5 Žabí hvězda
6 Húlúvú

Kde získat?

Program si můžete stáhnout na následující adrese http://miska.borec.cz/download/ZVAV

1) záleží na velikosti písmen
2) použijete-li přepínač -n, tak ke všem odpovídajícím soustavám
3) viz. man wget
zvavscript.txt · Last modified: 2015/03/01 19:00 (external edit)